गर्भधारणे दरम्यान या गो ष्टींवरून ओळखा आप ल्याला मुलगा होणार आ हे कि मुलगी?

आपण आता 21 व्या शतकात जगत आहोत आणि आजच्या 21व्या शतकात मुले काय आणि मुली काय सर्व समानच आहेत. मुलींमध्ये स्वभावाने आणि निसर्गतः भिन्न शक्ती असल्याचं आढळून आले आहे. कल्पना चावला, सुनीता विल्यम्स, ईएसआरओच्या टेसी थॉमस ही अशी काही उदाहरणे आहेत.

मुलींनी आपल्या घराचे, कुटुंबाचे, जिल्ह्याचे आणि देशाचे नाव हे सर्वच स्तरामधे उंचावले आहे. पण, ह्या गोष्टी मात्र कोणीही जाणून घेत नाही आणि समजून घेतल्याशिवा यच काही लोक हे खूप हट्टी स्वभावाचे असतात आणि त्यांना मुलगी त्यांच्या घरात जन्मायला नकोच असते.

महाराष्ट्रात ग र्भ धारणेच्या चाचण्यांना परवानगी नाही हे तर तुम्हा सर्वांनाच माहीत असेल. ह्या अशा चाचणीमुळे लोक गर्भात स्त्री भ्रूण असल्यास ते जन्माला येण्या आधीच काढून टाकू लागले. कारण आपल्याला मुलगाच झाला पाहिजे अशी जवळपास प्रत्येक व्यक्तीची च इच्छा असते. मुलगा हा कुटुंबाचा दीपस्तंभ आहे अशी आपल्या समाजात मान्यता आहे. ही आपल्या समाजाची समज आहे.

भारताच्या 2011 च्या जनगणना अनुसार, सहा वर्षांखालील मुलींची संख्या ही प्रत्येक हजार मुलांमागे 919 ने घटली असल्याचे समजत आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या राज्यात, जिथे सरकार सुद्धा मुलींचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या ही फारच कमी असल्याने एकूणच समाजातील लोकसंख्या आणि निसर्गाचा समतोल हा बिघडला आहे.

पण आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की मुलगा किंवा मुलगी होणे हे काही तुमच्या हातात नसते. त्याला शास्त्रीय आधार आहे. मुलगा किंवा मुलगी होणे हे स्त्री वर अवलंबून नसून सर्वस्वी पने पुरुषावर अवलंबून असते. गर्भाचे लिंग निश्चित करणे ही एक संपूर्णपणे नैसर्गिक प्रक्रिया आहे आणि ही नैसर्गिक प्रक्रिया असल्याने निर्माण होणाऱ्या गर्भाच्या जन्मासाठी स्त्रीला जबाबदार धरणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

मात्र, आता वैज्ञानिक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्भाची तपासणी करणे शक्य होत आहे. आणि यासाठी म्हणून सध्या वैद्यक क्षेत्रात अनेक विविध पद्धती वापरल्या जात आहेत. निवड संच, एरिक्सन पद्धत, प्री प्लांटेशन अनुवांशिक चाचणी. या संदर्भात विज्ञान काय म्हणते ते पाहिल्यास मानवी शरीरात 24 प्रकारची गुणसूत्रे असतात हे लक्षात येईल. आणि ते पुरुष आणि स्त्रिया दोघांशी संबंधित आहेत. स्त्रियांमध्ये 22 गुणसूत्र आणि एक लैं’गि’क गुणसूत्र (XX) हे असल्याचे आढळून येते. पुरुषांमध्ये 22 गुणसूत्र आणि एक लैं’गि’क गुणसूत्र (XY) असल्याचे आढळून येते.

अंड पेशींमध्ये 22+ X गुणसूत्र असतात. आणि म्हणूनच अंड पेशीला ‘सम युगमकी’ असे संबोधले जाते. शु’क्राणूमध्ये 22 + X किंवा 22 + Y गुणसूत्र असतात आणि त्यांचे गुणोत्तर 50:50 असते. त्यामुळे शुक्राच्या पेशींना ‘हेटरोजिगस गेमेट्स’ म्हणतात. जर 22 + X गुणसूत्र असलेल्या शुक्राणूंना गर्भाधानादरम्यान बीजांडासह फलित केले जाते, तर परिणामी अंडी पेशी 44 + XX गुणसूत्र तयार करतात, आणि परिणामी ये स्त्री भ्रूण तयार करतात.

22 + Y गुणसूत्रांसह शुक्राणू आणि बीजांड ग र्भधारणे दरम्यान फलित केले असल्यास, परिणामी बीजांड 44 + XY गुणसूत्राचे शुक्राणू पुरुष गर्भास तयार करते. निसर्ग: स्त्री आणि पुरुष हे 50% असायला हवेत. आणि या साठी शुक्राणू पेशी विषम युगमकी आहेत. लिंग निर्धारण पुरुष शुक्राणूंच्या पेशींद्वारे यादृच्छिकपणे केले जाते. जेव्हा XX गुणसूत्र हे स्त्री पुरुष समागम नंतर जुळतात तेव्हा मुलगी जन्माला येते. आणि जर XY क्रोमोसोम जुळले तर मुलाचा जन्म होतो.

सध्या वापरात असलेल्या आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा उपयोग मुलगा की मुलगी हे ठरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. भारतात हे तंत्र वंध्यत्व किंवा ग’र्भ धारणा करू शकत नसलेल्या महिलांसाठी एक अनोखे वरदान च ठरले आहे. असे अनेक प्रकार आहेत जे की मुलगा किंवा मुलगी आहे हे बघण्यासाठी केले जातात आणि ते सर्व सांगणे कठीण आहे. पण हे सगळे मात्र फक्त गैरसमज आहेत.

याचा अर्थ असा आहे की जर तुम्हाला मुलगा किंवा मुलगी हवी असेल तर तुम्हाला ठराविक दिवशी किंवा मासिक पाळी च्या दरम्यान विशिष्ट वेळेत च काम क्रीडा करावी लागेल किंवा तुम्हाला पाहिजे असलेला मुलगा किंवा मुलगी मिळावी म्हणून तुम्हाला ठराविक आहार पाळावा लागेल, पण तसे होत नाही. आणि त्या सोबतच अशा गोष्टीला कोणताही शास्त्रीय आधार देखील मिळालेला नाही.

तुम्ही ठरवल्यानंतर किंवा तसे करण्याचा निर्णय घेतल्या वर तुम्हाला मुलगा किंवा मुलगी होणार नाही. कारण लैं’गि’क सं’बंध प्रस्थापित केल्यानंतर मुलगा किंवा मुलगी असण्याची शक्यता ही बरोबरची म्हणजेच 50-50% इतकी असते. त्यामुळे मनात काही उलट सुलट बाबी ठेऊ नका आणि असा भेदभाव करू नका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *