कमिन्सच्या स’ल्ल्यानंतर हेड’चे डोके शांत…

कमिन्सचा वि’श्वास आहे की हेड वेगळ्या पद्धतीने खेळतो आणि त्याच्याकडून जास्तीत जास्त फा’यदा मिळवण्यासाठी त्याला वेगळ्या पद्धतीने वागण्याची गरज आहे. तो म्हणाला, “तो इतर फलंदाजांपेक्षा थोड्या वेगळ्या पद्धतीने जातो, ही त्याची सर्वात मोठी ता’कद आहे. तो म्हणाला. “म्हणून, एक क’र्णधा’र म्हणून, तो गै’र-पा’रंपारिक मार्गांनी आ’ऊट झाला तरी मला प’र्वा नाही.

मला फक्त त्याने बाहेर जावे, मोकळे व्हावे आणि त्याचा खेळ खेळावा अशी माझी इ’च्छा आहे. मला वाटते की गेल्या वर्षी व’गळले गेले आणि या वर्षी पु’नरागमन करावे, तो त्याच्याबद्दल खरी शां’तता, खरा आ’त्मवि’श्वास घेऊन आला होता आणि तू ते लगेच ग’ब्बामध्ये पाहिलेस.” हेडने जोर दिला की त्याला बे’पर्वा सोडून खेळण्यासाठी अं’गभूत निमित्त दिले गेले नाही.

खा’लच्या स्त’रावरील युवा ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांच्या पिढीमध्ये ‘मी खेळतो तसाच आहे’ ही मा’नसिकता लँगरची खासकरून एक स’मस्या आहे. हेड म्हणाला, “मी अशा का’लखंडातून गेलो जिथे मला समजले की बा’द होणे कदाचित स’र्वोत्तम दिसत नाही आणि मी कदाचित थ’र्ड मॅनकडे झेल किंवा गोलंदाजावर फ’डफ’डले जावे आणि मला तसे करायचे नाही.

हेड म्हणाले “फलंदाज म्हणून माझे डि’फॉल्ट, तां’त्रिकदृ’ष्ट्या, जर मी चेंडू मारला, तर मी त्यावरून हात फेकतो, कारण तो माझ्या बॅटला लागला नाही आणि ही चू’क आहे आणि मी तो क्ष’ण प’कडण्याचा प्र’यत्न करतो आणि तसे घडत नाही. मेलबर्नमध्ये, मी माझ्या शॉटबद्दल नि’राश झालो, कारण मी तो अ’तिशयो’क्त केला आणि तो थोडासा वा’ईट दिसला, पण मी त्यासाठी खूप प्र’यत्न करतो आणि खूप मे’हनत करतो.”

हेडने लँगर आणि दक्षिण ऑस्ट्रेलियाचे क्रिकेटचे महाव्यवस्थापक टिम निल्सन यांना श्रेय दिले की त्याने होबार्टमध्ये पहिल्या दिवशी शतक झ’ळकावल्यानंतर त्याला प्रशिक्षणासाठी अधिक नि’र्दयी दृ’ष्टीकोन स्थापित करण्यात मदत केली, जिथे त्याला सामन्याच्या परिस्थितीचे अ’नुकरण करून बाहेर पडणे क’ठीण व्हायचे होते. हेडने चॅनल सेव्हनला सांगितले की, “मी पा’रंपारिकपणे भूतकाळातील स’र्वोत्तम नेट बॅटर नव्हतो आणि हे असे काहीतरी आहे ज्यावर मी खूप मे’हनत केली आहे, नेटमध्ये बाहेर पडणे कठीण आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून मी योग्य नि’र्णय घेत आहे, योग्य चेंडूंवर चालत आहे, योग्य चेंडूंवर आ’क्रमण करत आहे, योग्य चेंडूंचा बचाव करत आहे आणि बाहेर पडणे कठीण आहे याची खा’त्री करण्यासाठी मी ख’रोखर जागरूक होतो. मी या क’सोटीत उतरायला तयार असल्यासारखे वाटले.”

हेडच्या वाढत्या प’रिपक्व’तेचे हे ल’क्षण आहे आणि त्याला आता या मालिकेतून मिळालेले यश निल्सन, लँगर आणि इतरांच्या मदतीने पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या आ’गामी दौ’ऱ्यांमध्ये परदेशात मिळवायचे आहे. त्यासाठी तयारी करण्यासाठी मला मा’नसि’कतेनुसार काय करावे लागेल हे जाणून घेण्यासाठी मी पुढील दोन आठवड्यांत अ’पेक्षित प’रिस्थिती कशी दिसेल ते पाहीन,” हेड म्हणाले.

“पुढील दोन आठवड्यांत, मी नि’श्चितपणे कोणत्या ठिकाणी चांगले होऊ शकेन ते पाहीन. माझ्याकडे खूप संसाधने आहेत, हे आ’श्चर्यकारक आहे. मी त्या प्रत्येकाच्या म’नात डोकावून घेईन आणि मग माझ्या खेळावर का’म करत राहीन.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *