माघ महिन्यात या 6 राशींचे उ’जळेल न’शीब, बनतील म’हाकरोडपती.

मित्रांनो, जेव्हा ग्रह-नक्षत्र शुभ आणि स’कारात्मक असतात तेव्हा मानवी जीवनात सर्वकाही शुभ शुभ स’कारात्मक बनत असते. जीवनातील वा’ईट काळ संपतो आणि सौ’भाग्याचे सुंदर दिवस आपल्या वाट्याला येतात. सुख स’मृद्धीने मनुष्याचे जीवन भरून येत. सु’खाचा प्रवास सुरू होतो. माघ महिन्याची सुरुवात होताच असाच काहीसा शुभ स’कारात्मक काळ या भा’ग्यवान राशींच्या जीवनात येण्याचे सं’केत आहेत.

हिंदू ध’र्मातील ज्योतिषानुसार ग्रह-नक्षत्राची बदलती स्थिती मानवी जीवनात अनेक शुभ अथवा अशुभ किंवा स कारात्मक अथवा न’कारात्मक प’रिस्थिती निर्मिती होत असते. बदलत्या ग्रह न’क्षत्र व ति’थी प्रमाणे मानवी जीवन बदलत जाते. सध्या आपल्यासाठी काळ कितीही क’ठीण असू द्या जेव्हा ग्रह नक्षत्र अ’नुकूल बनतात तेव्हा प’रिस्थिती मध्ये बदल घडण्यासाठी वेळ लागत नाही.

ग्रह-न’क्षत्राचे विशेष कृपा आपल्या राशींवर बरसणार असून जीवनातील ग’रिबीचे दिवस आता संपणार आहेत. आता प्र’गतीच्या काळाची सुरुवात होणार आहे. या काळात आपल्या जीवनात खूप साऱ्या मंगलमय घ’टना घडून येतील. ज्याची वाट बघत होता ते घडू लागेल. त्यामुळे पंचांगानुसार 29 जानेवारी रोजी शुक्र ग्रह मा’र्गी होणार आहेत आणि ज्योतिषानुसार शुक्र ग्रह अतिशय शुभ मानले जातात.

शुक्राचा स’कारात्मक प्र’भाव मानवी जीवनात खूप मोठे स’कारात्मक बदल घडवून आणत असतो. हे शुक्राचे मा’र्गक्र’मण आपल्यासाठी वि’शेष ला’भदायी ठरणार आहे . प्रे’म जीवन, वै’वाहिक जीवन वि’लासिता ध’नसं’पत्ती आणि मां’गल्याचे का’रक हे शुक्र ग्रह मानले जातात. माघ महिन्याच्या सुरुवातीपासून असाच काहीसा शुभ स’कारात्मक का’ळ यांच्या जीवनात येण्याचे सं’केत आहेत.

मेष रास – मेष राशीच्या दृष्टीने माघ महिना विशेष ला’भदायी होण्याचे सं’केत आहेत. नाते सं’बंध मधुर बनतील. कार्य क्षे’त्रावर याचा स’कारात्मक परिणाम होईल. कार्यक्षे’त्रातील कामांना गती प्राप्त होणार आहे. वैवाहिक सुखात वाढ होईल. नवीन आ’र्थिक व ज’मिनीतील पैशांची आवक वाढणार आहे. क’रिअरमध्ये यश प्राप्त होण्याचे सं’केत आहेत. या महिन्यात आपली आर्थिक क्ष’मता म’जबूत होणार आहे. आपल्या कार्यक्षे’त्रातून पै’शांची आ’वक वाढणार आहे. भो’ग वि’लासीतेच्या सा’धनांमध्ये वाढ दिसून येईल.

मिथुन रास – मिथुन राशीचे शुभ काळाची सुरुवात होणार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून आणि आपली कामे पूर्ण होतील. या काळात तुमच्या जीवनात महत्वाचे बदल घडून येण्याचे सं’केत आहेत. व्य’वसायातून आर्थिक आ’वक स’माधानकारक असेल. यश मिळण्याचे संकेत आहेत. सा’माजिक क्षे’त्रात आपण केलेल्या कामाचे कौ’तुक होईल. अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण होण्याचे सं’केत आहेत. यासाठी हा काळ अनुकूल ठरणार आहे.

सिंह रास – आपल्या राशीसाठी अतिशय अनुकूल ठरणार आहे. माघ महिना आपल्या जीवनात आनंदाचे दिवस घेऊन येणार आहे. या काळात जीवन आनंदाने भरून येणार आहे. आ’र्थिक बाबतीत प’रिस्थिती स’माधानकारक असेल. तरुण-तरुणींच्या वि’वाहात येणाऱ्या अ’डचणी आता दूर होणार असून त्यातील आ’र्थिक प्रा’प्तीच्या दृष्टीने हा काळ शुभ जाणार आहे. व्य’वसायात प्र’गती घडून येण्याचे सं’केत आहेत.

वृश्चिक रास – आपण केलेली मे’हनत फ’ळाला येणार आहे. आपले क’ष्ट फळाला येणार असून सर्व सुख आपल्यासाठी येणार आहे. मा’नसिक ता’णत’णाव आता दूर होणार आहे. जीवनाला एक स’कारात्मक दिशा प्रा’प्त होणार आहे. मनावर असणारे भीतीचं द’डपण दूर होणार असून मन आनंदी आणि प्रसन्न बनेल. आ’र्थिक स’मस्या सु’टणार आहेत.

धनु रास – आता इथून पुढे अनुकूल काळाची सुरुवात होईल. आपल्या जीवनातून मार्ग मोकळे होतील. प्र’गतीचे मा’र्ग मोकळे होतील. मागील अनेक दिवसापांसून अ’पूर्ण राहिलेल्या म’नोकामना या काळात पूर्ण होणार आहेत. पै’शांची आ’वक वाढणार आहे. उद्योग-व्यापार नवी चा’लना प्रा’प्त होणार आहे. नवीन कामाची सुरूवात होईल.

कुंभ रास – कुंभ राशीच्या जीवनातील सर्व स’मस्या आता समाप्त होणार आहे. मा’र्गात येणारे अ’डथळे दूर होतील. मनासारखा जोडीदार मिळण्याचे योग आहेत. व्या’पारातून आ’र्थिक ला’भ प्रा’प्त होणार आहेत. जीवनातील आ’र्थिक क्ष’मता म’जबूत बनेल. तरुण तरुणीच्या वि’वाहातील अ’डचणी दूर होणार असून वि’वाहाचे यो’ग येणार आहेत किंवा मा’र्ग मोकळे होतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *