स्वामी म्हणतात, नशिबाचे भोग कधीच मिटत नाही, सविस्तर वाचा.

एकेकाळी एक अतिशय जाणकार पंडित होते. आणि ते त्यांच्या बालपणीच्या जवळच्या मित्राला भेटण्यासाठी दुसऱ्या गावी निघाले होते! जो लहानपणापासून मुका होता आणि एका पायाने असहाय्य होता. त्याचं गाव दूर होतं! वाटेत खूप छोटी व इतर गावे लागायची.

पंडित आपल्या सुरात जात होते की वाटेत त्यांना एक माणूस दिसला जो दिसायला खूप धष्टपुष्ट होता, तो माणूस पंडिताच्या बरोबर चालू लागला, पंडिताला वाटले की तो आहे म्हणजे सोबत राहणे चांगले आहे. चालताना मार्ग लवकरच संपून जाईल, पंडिताने त्या माणसाला त्याचे नाव विचारले, तेव्हा त्याने त्याचे नाव महाकाल सांगितले. महाकाल गावात आले आणि पंडिताला म्हणाले, तुम्ही पुढे जा, मला एक काम आहे. या गावात एक निरोप द्यायचा आहे, मी तुम्हाला पुढे भेटतो. ठीक आहे, असे म्हणत पंडित आपल्या धुंदीत चालत राहिले, तेव्हा एका म्हशीने एका माणसाला मारले आणि लगेचच महाकाल पंडितजवळ पोहोचला.

पुढे चालत चालत ते दोघेही दुसऱ्या गावाबाहेर पोहोचले, जिथे एक छोटेसे मंदिर होते तिथे राहण्या ची व्यवस्था चांगली वाटत होती, पंडितांच्या मित्राचे गाव खूप दूर होते, पंडित म्हणाले की अजून रात्र आहे आणि खूप थकवा आणि भूक लागली आहे. आपण इथे जेवण करून थोडी विश्रांती घेऊया आणि सकाळी परत निघून. त्यावर महाकाल म्हणाला की या गावात मला कोणाला काही द्यायचे आहे तर मी देऊन येतो, मी नंतर जेवण क्रेन, एवढे बोलून तो निघून गेला.

पण तो निघून गेल्यावर त्या गावातून धूर निघू लागला आणि हळूहळू त्या गावात आग लागली. आश्चर्यचकित होऊन त्याने मनात विचार केला, हा महाकाल कुठेही जातो, त्या ठिकाणी काहीतरी नुकसान होत असेल, काहीतरी गडबड होत असेल, पण त्याने ही गोष्ट रात्री महाकाल ला सांगितली नाही. सकाळी पुन्हा दोघे निघाले. काही वेळाने पुन्हा एक गाव आले, महाकाल म्हणाले, मी तुम्हाला पुढे भेटतो, मलाही या गावात एक महत्त्वाचे काम आहे.

पण पंडित तसाच उभे राहिले की महाकाल काय म्हणतात आणि तो काय करतो ते त्यांना बघायचे होते, तेव्हाच लोकांचा आवाज येतो. एखाद्या व्यक्तीवर सापाने हल्ला केला होता, त्याला दंश केला आणि तो मरण पावला होता, त्याच वेळी महाकाल आले आणि पंडिताच्या बाजूला उभे राहिले, पण आता पंडिताला ते सहन होत नव्हते, पंडिताने त्याला विचारले, तू कुठेही जातो तिथे काही नुकसान झाले आहे. तुम्ही मला सांगू शकाल की असे का घडते?

महाकाल उत्तरले, पंडितजी, मला तुम्ही खूप जाणकार वाटतात, म्हणूनच मी तुमच्यासोबत आलो कारण ज्ञानी लोकांचा सहवास खूप चांगला आहे. असे होते पण मी कोण आहे हे तुम्हाला अजून समजले नाही का, पंडित म्हणाले की मी समजू शकलो पण जर काही शंका असेल तर तू स्वतःची ओळख करून दिलीस तर मला सोपे जाईल, महाकालने उत्तर दिले की मी यमदूत. ज्यांचे वय पूर्ण झाले आहे अशा लोकांचे प्राण यमराज च्या सांगण्यावरून मी घेतो.

हे जरी पंडिताला अगोदरच माहीत होते, पण तरीही महाकालाच्या तोंडून हे ऐकून पंडित जरा घाबरला, पण मग धीर करून विचारले की असे आहे का? मग मला एक सांग की पुढे कोणाचा मृत्यू आहे, तेव्हा यमदूत म्हणाला की पुढचा मृत्यू हा तुमच्या मित्राचा आहे ज्याला तूम्ही भेटणार आहेत आणि तुम्हीच त्याच्या मृत्यूचे कारण आहात. माझ्याचमुळे माझा सर्वात जवळचा मित्र मरणार आहे, म्हणून मी माझ्या मित्राला भेटायला न गेलेलेच बरे, निदान मी तरी त्याच्या मृत्यूचे कारण तर होणार नाही ना,

मग महाकाल म्हणाले की तू जे विचार करत आहेस ते मला माहीत आहे. पण तुमच्या मित्राला न भेटण्याचा विचार त्याचे नशिबा बदलणार नाही आणि तुमच्या मित्राचा मृत्यू निश्चित आहे आणि तो काही क्षणात मरेल. महाकालच्या तोंडून हे ऐकून पंडितला धक्काच बसला. आपल्या मित्राच्या मृत्यूचे कारण तो असू नये म्हणून तो पळत सुटला आणि आपल्या गावाकडे परत जाऊ लागला, तो चालायला लागताच त्याचा मित्र त्याच्याकडे आला. तो समोरून आला.

बराच वेळ त्याच्या मागून येताना त्याच्या पायाला दुखापत झाली, ना त्याचा आवाज पंडितजींपर्यंत पोहोचला, पण पंडितजींकडे येताच त्याचा अचानक मृत्यू झाला. पुढे यमदूत म्हणाला. मागच्या गावातून तुमचा मित्र तुमच्या मागे येत होता पण तो अपंग आहे आणि मुका असल्यामुळे तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही, तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने सर्व प्रयत्न केले पण तो म्हातारा झाला होता आणि म्हातारपणात, बालपणासारखी शकतो नसते आणि म्हणून तो मेला.

पंडित जाणकार होते आणि प्रत्येकाला एक ना एक दिवस मरायचेच आहे हे पंडित जाणत होते. आपल्या मृत्यूबद्दल जाणून घेण्यासाठी पंडित उत्सुक होते. महाकाल म्हणाला, याच दिवशी, पण दुसऱ्या राजाच्या अधिपत्याखाली तुम्हाला फाशी दिली जाईल आणि आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे तुम्ही स्वतःच आनंदाने फाशी मान्य कराल आणि पंडित सोबत चालत राहण्याचे आता काहीच कारण नसल्यामुळे इतकं बोलून महाकाल परत जायला निघाला,

पंडित सुद्धा आपल्या गावी जाऊ लागला. पंडिताने विचार केला की मृत्यू टाळण्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे असा विचार करून त्याने विचार केला की राजाकडे कोणीतरी शहाणा मंत्री आहे आणि तो आपल्या मृत्यूशी संबंधित समस्येवर तोडगा काढेल, तो राजाच्या दरबारात पोहोचला. सर्व मंत्र्यांना त्याने ही बाब सांगितली, पंडिताचे म्हणणे खरे असेल तर सहा महिन्यांनी तो नक्कीच मरेल, असे उत्तर दिले, तेव्हाच राजाने पंडिताची आपल्या महालात राहण्याची व्यवस्था केली.

आता हळूहळू अशी वेळ येऊ लागली की पंडित मरणार होता आणि मृत्यूच्या एक रात्री आधी तो घाबरून लवकर झोपला की रात्र आणि दुसरा दिवस निघून जाईल आणि त्याचा मृत्यू टळेल पण पंडितला झोपेत चालण्याचा आजार होता आणि पंडितालाही या आजाराची माहिती नव्हती आणि पंडिताला झोपेचा झटका आला होता, तो उठला आणि राजवाड्याच्या बाहेर गेला, तो राजाचा पाहुणा होता, त्यामुळे त्याला कोणी अडवले नाही आणि काहीही विचारले नाही.

झोपेत तो वेगाने धावणाऱ्या घोड्याच्या पाठीवर स्वार होऊन राज्याच्या सीमेबाहेर दुसऱ्या राज्याच्या सीमेवर गेला आणि तो राजाच्या महालात गेला. राणीचा एका बाजूला राजा झोपला होता आणि दुसरीकडे सकाळी पंडित स्वतः जाऊन आडवा झाला, जेव्हा राजाने पंडितला राणीच्या शेजारी झोपलेले पाहिले तेव्हा राजाला खूप राग आला आणि त्याने पंडितला अटक केली, आणि काही वेळाने राजाचा दरबार भरला आणि पंडिताला पाहताच, त्याला फाशी देण्याचे आदेश दिले,

पंडित म्हणाले, माझ्यासोबत जे काही होत आहे मला काही माहित नाही पण आज माझा मृत्यू होणार होता आणि तो आता होत आहे, हे ऐकून राजाला जरा विचित्र वाटले, राजाने त्याला विचारले की तू मरणार आहेस हे तुला कसे कळले, पंडिताने राजाला सर्व काही सांगितले, राजाला वाटले की तो वाचण्यासाठी एक कथा तयार करत आहे.

टिप – मित्रांनो कुठल्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरविणे हा आमच्या पेज चा उद्देश नसून केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा उपाय व विधी या माध्यमातून आपल्या पर्यंत पोहचविले जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारच्या अंध श्रद्धेला खतपाणी घालत नाही. इथे शे’अर होणारे लेख हे फक्त माहिती साठीच आहेत त्यांचा वापर अंध श्रद्धा म्हणून कृपया करू नये.

तर मित्रांनो तुम्हाला अजून काय वाचायला आवडेल हे आम्हाला तुमच्या कमेंट मार्फत जरुर कळवा. कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रो’त्साहन वाढवत असते. तसेच, आमचे फेसबुक पेज नक्की लाईक करा जेणे करून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळत राहतील आणि त्याच बरोबर आमचे फेसबुक पेज शे’अर ही नक्की करा धन्यवाद..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *