दर गुरुवारी करा फ’क्त ‘हे’ एक का’म स्वामींच्या कृ’पेने तुमच्या संपूर्ण घरात सु’ख स’मृद्धी नां’देल.

मित्रांनो आपल्यापैकी बरेच जण स्वामी समर्थांची पूजा करत असताना स्वामी समर्थाजवळ असा ह’ट्ट करत असतात की मी करत असलेल्या से’वेचा मला सा’क्षात्कार घडवून आणा आणि मी तुमच्यासाठी जी पूजा अ’र्चा करत असते ही तुमच्या पर्यंत पोहोचत आहे याचे मला सं’केत द्या. आपल्यापैकी काहीजण हे स्वामींचे भ’क्त आहेत. ते अगदी म’नोभा’वे व श्र द्धे ने स्वामींची पूजा करीत असतात. त्यांचा स्वा’मीवर पुरेपूर वि’श्वास असतो

मित्रानो गुरुवार म्हणजे स्वामींचा वार असतो. विशिष्ट से’वा या गुरुवारी केल्या जातात म्हणूनच कोणत्याही कें’द्रात किंवा म’ठात स्वामींचे विशेष का’र्यक्रम आयोजन केलेले असतात. तुम्ही जर दररोज स्वामींची सेवा करत असाल तर हे एक का’म तुम्ही गुरुवारी करा. स्वामींची कृ’पादृष्टी तुमच्यावर होईल.

जसा स्वामींना गुरुवार आवडतो त्याचप्रमाणे स्वामींना गोड पदार्थ देखील खूप आवडतात. म्हणूनच पुरणपोळी, शिरा, खीर असा गोड पदार्थांचा नै’वेद्य स्वामींना अवश्य दाखवावा. म’ठात किंवा कें’द्रांमध्ये देखील स्वामींना नै’वेद्य दाखवताना एखादा गोड पदार्थ नक्की दाखवतात. त्यामुळे तुम्ही देखील जर स्वामींवर नि’तांत श्र’द्धा ठेवत असाल तर गुरुवारी सकाळी किंवा संध्याकाळी दोन्ही वेळेस नाही जमले तर एका वेळेस तरी एखादा गोड पदार्थ नै’वेद्याच्या ताटामध्ये असावा.

तो नै’वेद्य तुम्हाला स्वामींना दाखवायचा आहे. कोणाला पुरणपोळी जमत असेल तर पुरणपोळी. पुरणपोळी जमत नसेल तर कोणताही गोड पदार्थ नै’वेद्य म्हणून असावा. जर तुम्हाला काहीच गोड करायला जमत नसेल तर दूध आणि त्यामध्ये चि’मूटभर साखर घालून ते दूध साखरेचा नै’वेद्य आपण नै’वेद्याच्या ताटामध्ये ठेवावे व त्याचा नै’वेद्य दाखवावा किंवा एका वाटीत चि’मूटभर साखर तरी नै’वेद्याच्या ताटामध्ये ठेवावी.

तर मित्रांनो गुरुवारी जर तुम्ही एखादा गोड पदार्थ नै’वेद्य म्हणून स्वामींना दाखविला तर स्वामी प्र’सन्न होतील. आपल्या सर्व इ’च्छा आ’कांक्षा ते पूर्ण करतील. ज्यांना जमेल त्यांनी हा नै’वेद्य दाखवावा. कारण नै’वेद्य हा स्वामी खात नसतात तर तो आपणच खात असतो. परंतु जर स्वामींची कृ’पादृष्टी जर आपल्यावर व्हावी असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर दर गुरुवारी संध्याकाळी किंवा सकाळी नै’वेद्याच्या ताटामध्ये गोड पदार्थ अ’वश्य ठेवा. त्यामुळे तुमच्या घरातील वा’तावरण आ’नंदी राहील.

टिप – मित्रांनो कुठल्याही प्रकारची अं ध श्र द्धा पसरविणे हा आमच्या पेज चा उद्देश नसून केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा उपाय व विधी या माध्यमातून आपल्या पर्यंत पोहचविले जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारच्या अं ध श्र द्धे ला खतपाणी घालत नाही. इथे शे’अर होणारे लेख हे फक्त माहिती साठीच आहेत त्यांचा वापर अं ध श्र द्धा म्हणून कृपया करू नये.

तर मित्रांनो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला तुमच्या कमेंट मार्फत जरुर कळवा. कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते. तसेच, आमचे फेसबुक पेज नक्की लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळत राहतील आणि त्याच बरोबर आमचे फेसबुक पेज शे’अर हि नक्की करा धन्यवाद..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *