Tag: swamisamarth

गुरुवार विशेष सेवा प्रत्ये क मनोकामना पूर्ण होईल फक्त 108 वेळा या मंत्रा चा जप करा

मित्रांनो, आज गुरुवारचा दिवस असुन, श्री स्वामी महाराजांचा हा अत्यंत आवडीचा आणि महत्त्वाचा दिवस असतो.

4 जून मोठा शनिवार स्वा मींची ही विशेष सेवा करा फक्त 108 वेळा बोला हा मंत्र

मित्रांनो, दत्तसंप्रदायात ही परंपरा पुढीलप्रमाणे आहे. वेद आणि पुराणकाळात श्रीदत्त ही विभूती होऊन गेली. अत्रिऋषी

सकाळची स्ना’नादी कर्मे आवरल्यानंतर बोला हा प्रभावी मंत्र दिवसाची सुरुवात शुभ होईल.

मित्रांनो एखाद्या दिवशी आपल्याला अचानक अस्वस्थ वाटू लागते, उदास वाटू लागते, रोज रोजच्या त्याच गोष्टीचा

23 मार्च शुभ बुधवार, स्वामींची नित्यसेवा, आज 21 वेळा बोला हा मंत्र, घरात सुख-समृद्धी नांदेल.

सर्वांना असे वाटत असते की, आपल्याकडे भरपूर पैसा असला पाहिजे, आपल्या घरात माता लक्ष्मीचा सातत्याने

स्वामी म्हणतात, प्रत्येक गृहिणीने रात्री झोपण्यापू र्वी हे एक काम करावे घरा त धन धान्याच्या राशी ला गतील.

आपल्या शास्त्रांमध्ये तथा ग्रंथांमध्ये अशी बरीच कामे सांगितलेली आहेत, जी खास घरातील गृहणींसाठी आहेत व

श्री गुरूचरित्रानुसार रूद्र अभिषेकाचे महत्त्व जाणून घ्या, प्रत्येक मोठ्या संकटातून मुक्ती होईल.

श्री गुरुनृसिंहसरस्वती ब्राम्हण पतिपत्नीला म्हणाले, “पराशर ऋषींनी भद्रसेन राजाला रुद्राक्षमहिमा सांगून त्याच्या पुत्राचे व प्रधानपुत्राचे

भगवंताच्या पूजेतील अतिशय पवित्र असलेल्या पाच वस्तूंचे अपावित्र्य, तूम्हाला माहिती आहे का?

उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं, वमनं शवकर्पटम। काकविष्टा ते पञ्चैते, पवित्राति मनोहरा।। १. उच्छिष्ट – गाईचे दूध –