Tag: swamiseva

दर गुरुवारी करा फ’क्त ‘हे’ एक का’म स्वामींच्या कृ’पेने तुमच्या संपूर्ण घरात सु’ख स’मृद्धी नां’देल.

मित्रांनो आपल्यापैकी बरेच जण स्वामी समर्थांची पूजा करत असताना स्वामी समर्थाजवळ असा ह’ट्ट करत असतात

स्वामींच्या कृ’पेने ह’रवलेला मोबाईल सापडला आणि लॉ’टरी मध्ये नावही आले, श्री स्वामी समर्थ.

मित्रांनो आज आपण एका भक्ताचा अ’नुभव पाहणार आहोत. या अ’नुभवांमध्ये स्वामी समर्थांची सेवेकरी असणारी एक

स्वामी प्रचितीचा अनुभव घ्यायचा असेल तर झोपताना बोला ‘हा’ मंत्र… सकाळीच पहा च’मत्कार घडेल…!

मित्रांनो श्री स्वामी समर्थ महाराजांनी केवळ दोन सेकंदांसाठी एक मंत्र सांगितला आहे तो जेव्हा आपण

स्वामी समर्थ महाराजांचा फोटो तुमच्या घरात असेल तर या 3 गोष्टी त्यामध्ये असायलाच हव्यात !

मित्रांनो.. श्री स्वामींचे फोटो भरपूर प्रकारात मिळतात. पण एक चांगला फोटो आणि शुभ फोटो घेणे

अ’शक्यही शक्य करतील स्वामी… सेवेक-यांसाठी स्वामींनी घेतले वृ’द्ध म्हा’तारीचे रूप..!!

स्वामी आपल्या भक्ताला नेहमी म्हणतात “भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे”. हे त्यांच्या तोंडचे उद्गार

स्वामी म्हणतात, मोरपिसाचे सात चमत्कारिक फायदे नक्की करून पहा… प्रत्येक अडचण होईल दुर फक्त पाच मिनिटात.. !!

मित्रांनो, मोरपीस दिसायला जेवढे सुंदर आहे तेवढेच ते उपयुक्त देखील आहे. मोरपीस आपल्या घरातील नकारात्मक