Tag: tarakmantr

जेव्हाही एखाद्या गोष्टीमुळे चिं’ता वाढेल काय करावे हे कळणार नाही या दोन ओळी बोला, मार्ग सापडेल.

मित्रांनो आपल्या जीवनात अडचणी आल्या टेन्शन वाढले तर आपल्याला समजत नाही की काय करावे, यातून

स्वामींच्या या मंत्रांत आहे अद्भूत शक्ती, झोपताना करा या मंत्राचे पठण स्वामी प्रत्येक दू:खाचे नि’वारण करतील.

श्री स्वामी समर्थ, मित्रांनो.. मंत्र जप काय आहे, त्याचे महत्व, त्याचे पालन कसे करावे याची