फ’क्त हा एक मं’त्र आणि तुमची आ’वडती व्यक्ती तुमच्या व’श मध्ये…

आम्ही तुम्हाला एक व’शीकरण उ’पाय सांगणार आहोत. तुमचं जर एका वर जी’वापाड प्रे’म असेल. मग मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल तुम्ही स्त्री असाल किंवा पुरुष असाल कोणीही हा उ’पाय करू शकता. आपल्या प्रे’मामध्ये जर काही अ’डथळे असतील.

म्हणजे सा’माजिक असतील कौ’टुंबिक असतील किंवा दो’घांमध्ये जर वा’रंवार भां’डणे होत असतील. जर तुमचं भां’डण वि’कोपाला गेल असेल, तुमचं ना’तं तू’टण्यापर्यंत जर तुमचं भां’डण वि’कोपाला गेल असेल. तर तुम्ही अशा ठिकाणी हा उ’पाय नक्की करू शकता.

प्रत्येक व्यक्तीला कोणती ना कोणती व्यक्ती आ’वडत असते. एखाद्या स्त्री’ला एकदा पुरुष आ’वडत असतो किंवा एखाद्या पुरुषाला एखादी स्त्री आ’वडत असते. परंतु प्रत्येक व्यक्तीला आपली आ’वडती व्यक्ती मिळेलच असे नाही. आपलं प्रे’म जरी खरं असलं तरी समोरच्या व्यक्तीला आपल्या प्रे’मावरती वि’श्वास नसतो. किंवा समोरच्या व्यक्तीला आपले प्रे’म मा न्य नसते.

अशावेळी जर एखाद्या व्यक्तीला आपल्याला मि’ळवायचे असेल तर काय करावे. तर हा उ’पाय केल्याने तुमचं प्रे’म तुम्हाला परत मिळेल. हा उ’पाय तुम्हाला खूप इ’फेक्टिव ठरणार आहे. मित्रांनो हा जो मं’त्र आहे तो मं’त्र कोणता. तर हा मं’त्र आहे “ओ’म न’मो प्रे’मे व’श’भू कु’रू कु’रू स्वा’हा” ! हा मं’त्र तुम्हाला चार वेळा म्हणायचा आहे.

हा मं’त्र म्हणून झाल्यानंतर आपल्याला ज्या व्यक्तीला व’श मध्ये करायचा आहे. ज्या व्यक्तीला तुम्ही व’श करू इ’च्छिता. ज्या व्यक्तीला आपल्या व’श मध्ये आणायच आहे. त्या व्यक्तीचे नाव आपल्याला म’नापासून चार वेळा म्हणायचे आहे.

मित्रांनो हा उ’पाय करताना तुम्हाला एका गोष्टीची ख’बरदारी घेणे फार आवश्यक आहे. ज्यावेळी तुम्ही हा मं’त्र म्हणणार आहात त्यावेळी तो मं’त्र कोणीही ऐकायला नको. तुम्ही एखाद्या शांत ठिकाणी बसायचा आहे. मी हा मं’त्र म्हणताना तुम्हाला कोणी डि’स्टर्ब सुद्धा करायला नको.

तुम्ही एखाद्या ठिकाणी शांत बसायचं आहे आणि हा मं’त्र म्हणायचा आहे. जर तुम्ही हा मं’त्र म्हणत असताना एखाद्या व्यक्तीने जर तुमचा आवाज ऐकला, हा मं’त्र जर ऐकला. तर तुम्हाला यामध्ये अ’डथळे येऊ शकतात. तर हा जो उ’पाय आहे तो स’क्से’स होणार नाही. त्यामध्ये तुम्हाला य’श मिळणार नाही.

हा जो उपाय आहे तुम्ही आठवड्यातील कोणत्याही दिवशी करू शकता. त्याला वेळेचे आणि वा’रा चे कोणतेही बं’धन नाही. हा अत्यंत साधा आणि सोपा खूप प्र’भावशाली उ’पाय आहे. तुम्हाला तुमचं प्रे’म जिं’कायचं असेल, तुम्हाला तुमच प्रे’म स’क्सेस करायचा असेल तर तुम्ही नक्कीच हा उ’पाय करून पहा.

टिप – मित्रांनो कुठल्याही प्रकारची अं ध श्र द्धा पसरविणे हा आमच्या पेज चा उद्देश नसून केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा उपाय व विधी या माध्यमातून आपल्या पर्यंत पोहचविले जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारच्या अं ध श्र द्धे ला खतपाणी घालत नाही. इथे शे’अर होणारे लेख हे फक्त माहिती साठीच आहेत त्यांचा वापर अं ध श्र द्धा म्हणून कृपया करू नये.

तर मित्रांनो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला तुमच्या कमेंट मार्फत जरुर कळवा. कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते. तसेच, आमचे फेसबुक पेज नक्की लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळत राहतील आणि त्याच बरोबर आमचे फेसबुक पेज शे’अर हि नक्की करा धन्यवाद..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *